top of page
GÖLGEMİN PEŞİNDE

 Sanatla Terapi Grubu

17 Ekim - 26 Aralık 2023

İyi, güzel, doğru, değerli, güçlü, müşfik, sorumlu, girişken, terbiyeli bir insan, bir evlat, bir arkadaş, bir kardeş, bir sevgili, bir eş, bir kadın, bir erkek olmak için ne kadar çok çaba harcıyoruz.

Kötü, çirkin, yanlış, değersiz, sert, sorumsuz, bencil, saldırgan, terbiyesiz bir insan, bir evlat, bir arkadaş, bir kardeş, bir sevgili, bir kadın, bir erkek olmamak için ne kadar çok çaba sarf ediyoruz...

 

Kabul gören, iyi olan, doğru olan, olması gereken, beğenilen, onaylanan, saygı gösterilen yanımız, sanki olması gereken gibi geliyor...

Bir taraftan, kabul etmediğimiz öbür yanımız her an patlama potansiyeline sahip... Çünkü fark edemediğimiz, inkar ettiğimiz, bastırdığımız gelişemiyor, kendini göstermek için ortam kolluyor, güçlenerek geri dönüyor, abartılı ve ilkel bir şekilde ortaya çıkmak için hazır halde bekliyor... 

1.jpg

Onun ortaya çıkması bizi ölesiye korkuturken, aslında o yanımız, gelişimimiz için gerekli olan spontanlığın, yaratıcılığın, iç görünün ve yoğun coşkulu duyguların kaynağı...

Amacımız, öbür yanımızın farkına varmak, onu anlamak, sahiplenmek, iki yanımızın uzlaşmasını sağlamak, dengeyi bulmak, esnemek, bütünleşmek...

Bu grup çalışmasında sanat malzemeleri ve yaratıcı ifadeyi kullanarak, gölgemizi (kutuplarımızı) daha iyi tanıyacak bugün hayatımızda bizi zorlayan davranış kalıplarımızın kaynağına bakacak, kendimize ihtiyaç duyduğumuz özen ve şefkati göstermenin yollarını araştıracağız.

bottom of page