top of page

Sanatla çalışmak ve sanat terapisi kelimelere dökmekte zorlandığımız duygulara yeni bir alan açarak onların da dışavurulmasını mümkün kılar. 

 

Sanat çalışması sırasında bedenen, zihnen ve ruhen bütün varlığımızla bir şeyler ortaya koyarız. Böylece bu yaratım süreci ve yaratılan ürünler de kendimizi daha iyi tanımamıza bizi zorlayan duygularla kalabilmek için yeni stratejiler geliştirmemize, ilişkilerimize yeni gözlerle bakmamıza olanak tanır.

S T Ü D Y O  S A A T L E R İ_._Stüdyo sa

Sanat terapisi resim, müzik, kil gibi malzemeleri ve zaman zaman da bedenimizi kullanarak içimizde ve dışımızda olana yeni ve yaratıcı bir bakış açısı ile bakmamızı sağlayan bir araçtır.

Sanat ve yaratıcı süreçler olumsuz, acı verici yada travmatik duygu ve düşüncelerimizi de daha kolay ifade edilebilmemizi sağlar, tutarsızlıklara açıktır ve çelişkili duyguları ve durumları bir arada ortaya koymaya olanak tanır.

 

Yaratıcı süreçler ve bu süreçlerle birlikte fark ettiklerimiz kendimizle ilgili algılarımız ve kalıplaşmış düşünce yapılarımızı değiştirmemizi sağlayabilir.

Sanat terapisi herhangi bir yetenek ya da sanata özel bir ilgi gerektirmez. 

Yaratılan imgeler bir çeşit sembolik dil oluştururlar ve bu dil kişiye özeldir. O anda gündeminizde, içinizde, dışınızda ne varsa yarattığınız imgeler tüm bunlarla birlikte anlam kazanır. 

bottom of page